ποιότητα, αξιοκρατία, καινοτομία

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι ένα σύγχρονο δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το οποίο ξεχωρίζει για το περιβάλλον ποιότητας, ελευθερίας, δημοκρατίας, αξιοκρατίας και προσωπικής ανάπτυξης που προσφέρει στους φοιτητές του, στους διδάσκοντες και στους εργαζόμενους σε αυτό.

γνώση

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποτελεί έναν διεθνώς αναγνωρισμένο πόλο γνώσης με αδιάλειπτη προσφορά στην επιστημονική κοινότητα της χώρας, αλλά και στην εκπαιδευτική, πολιτιστική και οικονομική ζωή της Βόρειας Ελλάδας.

έρευνα

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αναδεικνύει και επιβραβεύει την αριστεία σε όλους τους τομείς λειτουργίας του. Αποτελεί μια σύγχρονη κοιτίδα έρευνας και έναν ακόμη ισχυρότερο παράγοντα πνευματικής και οικονομικής ανάπτυξης για τη χώρα, προσαρμοζόμενο διαρκώς στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης και επιτελώντας με υπερηφάνεια το ρόλο του προς την Κοινωνία και τον Άνθρωπο.

οι πρυτανικές αρχές

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποτελεί ένα ζωτικό δυναμικό στοιχείο της σύγχρονης ακαδημαϊκής και ευρύτερης κοινότητας. Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με σεβασμό και αλληλεγγύη, ανταποκρίνονται στο κάλεσμα των τοπικών αρχών, στηρίζουν τους τοπικούς φορείς και αναπτύσσουν σχέσεις τόσο με τοπικούς όσο και με διεθνείς επιστημονικούς και επαγγελματικούς κύκλους.

Νέα


  • Νέα
  • Νέοι Κύκλοι (Δ)ΠΜΣ
  • Φοιτητικά Νέα
  • Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
  • Δελτία Τύπου
  • Εκδηλώσεις